Czy osoby z zespołem Downa mogą pracować w kawiarni ?