Spotkanie rodziców z dziećmi w ramach Grupy Wsparcia T21